Bezpieczeństwo w magazynie

Zarządzanie dużym magazynem to olbrzymie wyzwanie logistyczne, nad którym pieczę sprawują nie tylko koordynatorzy pracy magazynu, ale również sami pracownicy. Niezwykle ważnym zagadnieniem podczas codziennej pracy jest bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie. Jakie systemy bezpieczeństwa w magazynie warto zastosować, aby podnieść komfort codziennie wykonywanych obowiązków?

Bezpieczeństwo i higiena pracy w magazynie

Zapewnienie komfortowych i bezpiecznych warunków do pracy, zgodnych z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie powinno być absolutnym priorytetem każdego pracodawcy. Magazyny to wyjątkowa przestrzeń, w której pracownicy narażeni są na różnego rodzaju niebezpieczeństwa, grożące zarówno ich zdrowiu, jak i życiu. Poprzez wdrożenie odpowiednich procedur bezpieczeństwa, systemów i znaków ostrzegawczych w magazynie możliwe jest znaczne zmniejszenie ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy.

Systemy bezpieczeństwa w magazynie

Jakie zagrożenia czyhają na osoby znajdujące się w magazynie? Bez względu na to, co składowanie jest w magazynach najczęstszym zagrożeniem jest pożar – zaprószenie ognia może być wynikiem zaniedbań ze strony załogi, ale też być efektem zwarcia elektryki. Duże powierzchnie magazynowe powinny być więc zabezpieczone przed pożarem poprzez nowoczesne systemy bezpieczeństwa w magazynie, takie jak czujniki dymu oraz systemy zintegrowanych tryskaczy. Dla podniesienia stopnia bezpieczeństwa w magazynie należy również stosować znaki ostrzegawcze w magazynie.

Znaki ostrzegawcze w magazynie

Jednym z podstawowych i najprostszych sposobów na to, aby zachować większe bezpieczeństwo i higienę pracy w magazynie jest zastosowanie znaków ostrzegawczych w magazynie. Gotowe znaki oferują hurtownie BHP. W magazynie warto, oczywiście w odpowiednich miejscach zainstalować znaki będące oznaczeniem dróg i wyjść pożarowych, ale też znaki ostrzegające przed ostrymi przedmiotami, możliwością uderzenia się w głowę, śliską nawierzchnią. Niezwykle ważne są również znaki ostrzegawcze w magazynie zabraniające palenia tytoniu czy też poruszania się bez kasków czy odzieży ochronnej. Poprzez zastosowanie właściwej systematyki znaków ostrzegawczych możliwe jest znaczne obniżenie ryzyka wypadków. W końcu, elementem, którego nie może zabraknąć w systemach bezpieczeństwa w magazynach są taśmy ostrzegawcze – mogą być one stosowane „z rolki”, ale również jako stałe elementy naklejone na niskie futryny, schody, stopnie.

Osobnym zagadnieniem są ciągi komunikacyjne w magazynach, którymi poruszają się wózki widłowe czy inne pojazdy niezbędne do płynnej pracy tej przestrzeni – one również powinny podlegać pod systemy bezpieczeństwa w magazynie. Ruch wewnętrzny na magazynie wymusza na koordynatorach wyznaczenie ciągów komunikacyjnych, na których nierzadko stosuje się progi zwalniające czy nawet sygnalizację świetlną. W przypadku tworzenia ciągów komunikacyjnych dla pojazdów mechanicznych również konieczne jest zastosowanie odpowiednich znaków, także tych odpowiadających znakom drogowym – jest to element bezpieczeństwa i higieny pracy w magazynie. Chcąc wykluczyć na jakiś czas konkretne ciągi komunikacyjne wystarczy wykorzystać taśmy lub też słupki magnetyczne.