Co to jest logistyka?

Logistyka to niezwykle obszerny termin, stosowany przede wszystkim w transporcie, ale zasadniczo: w każdej dziedzinie gospodarki. Pod pojęciem logistyki rozumiemy ogół procesów obejmujących planowanie, realizowanie i kontrolowanie przepływu surowców, informacji, osób czy zasobów. Celem działań logistycznych jest zaspokojenie potrzeb odbiorców, dostarczenie im na czas konkretnych rozwiązań. Aby jednak było to możliwe konieczne jest takie planowanie zadań logistycznych, aby przebiegały one sprawnie i efektywnie ekonomicznie. Co to takiego logistyka? Czym jest logistyka w praktyce? Czy istnieje podział logistyki?

Logistyka – co to takiego?

Nie ma wątpliwości, że logistyka kojarzona jest przede wszystkim z procesami transportowania konkretnych surowców z punktu A do punktu B. Próbując udzielić odpowiedzi na pytanie czym jest logistyka musimy uwzględnić szereg czynników i procesów, dopasowując je do konkretnej przestrzeni rynku. Istotne jest to, że logistyka jako dziedzina stale się rozwija i proponuje nowe rozwiązania – ma to związek ze stałą informatyzacją i stosowaniem systemów komputerowych w procesach logistycznych.

Współcześnie logistyka dzielona jest na wiele działów. Szukając odpowiedzi na pytanie co to takiego logistyka musimy być świadomi, że dla różnych branż logistyka może być nieco inna. Istotnym elementem płynnego działania logistyki jest zatrudnienie logistyków – są to odpowiednio wykształceni ludzie posiadający nie tylko wiedzę, ale też doświadczenie w zarządzaniu procesami logistycznymi. Głównym zadaniem logistyka jest planowanie, organizacja oraz kontrolowanie wdrożonych procesów logistycznych, aby przynosiły one efekty zarówno dla przedsiębiorców, jak i odbiorców danych dóbr. Co ciekawe: logistycy są specjalistami na pograniczu kilku dziedzin: ekonomii, handlu, zarządzania czy komunikacji.

Zadaniem logistyka jest między innymi kalkulacja kosztów, ale i szacowanie czasu transportu i dostawy, dbanie o dobre relacje z klientami. Logistycy mogą pracować w konkretnych firmach lub też działać jako osoby pośredniczące pomiędzy firmami. Decydując się na pracę w logistyce musimy być świadomi, że większość pracodawców wymaga studiów kierunkowych – dowiemy się na nich czym jest logistyka międzynarodowa, globalna, logistyka odzysku, ekologistyka, e-logistyka. Stale zmieniające się realia sprawiają, że nawet logistycy z wieloletnim doświadczeniem powinni stale uzupełniać swoją wiedzę i szkolić się. Logistyka stale poszukuje specjalistów – jest to więc dobry kierunek kariery.

Podział logistyki – jakie rodzaje logistyki możemy wyróżnić?

Wiedząc już co to takiego logistyka warto zapoznać się z podziałem logistyki. Logistyka jest niezwykle obszernym terminem, warto więc zapoznać się z podziałem logistyki, aby łatwiej było zrozumieć jej konkretne zagadnienia i cele. Jedną z najczęściej wymienianych jest bez wątpienia logistyka produkcji – ten rodzaj pracy obejmuje planowanie, sterowanie i kierowanie procesami produkcji. Drugim, istotnym rodzajem jest logistyka zaopatrzenia – polega ona na zaopatrzaniu przedsiębiorstw w zasoby niezbędne do ich prawidłowego funkcjonowania. Logistyka transportu to szeroki dział, którego zadaniem jest kontrolowanie organizacji przepływu zarówno surowców, jak i ludzi. Logistyka dystrybucji pozwala na planowanie i wdrażanie działań polityki dystrybucyjnej danego przedsiębiorstwa. Niezwykle ważnym działem logistyki jest logistyka magazynowa – jej celem jest utrzymanie pracy magazynu w taki sposób, aby nie ucierpiał łańcuch dostaw. Logistycy na magazynach muszą znać stany magazynowe, terminy wysyłek i odbiorów towarów. Ich zadaniem jest również zarządzanie przestrzenią magazynową w optymalny sposób.

Niezwykle ciekawym i ważnym z punktu widzenia czasów w których żyjemy jest ekologistyka. Ekologistyka zajmuje się zagadnieniami transportu, gromadzenia i utylizacji materiałów i odpadów szkodliwych dla środowiska naturalnego oraz dla ludzi. Warto również wspomnieć o e-logistyce, która skupia się na rozwiązaniach informatycznych pozwalających na usprawnienie wszystkich innych procesów logistycznych.