Co to jest magazyn wysokiego składowania?

Branża logistyki i spedycji rozwija się właściwie z roku na roku. Na rynku pojawia się wiele nowoczesnych, innowacyjnych technologii. Wszystko to sprawia, że coraz większe wymagania stawia się przed halami służącymi składowaniu towarów. Współczesne magazyny to zwykle ogromne, doskonale wyposażone hale, w których nie brakuje profesjonalnych, nowatorskich rozwiązań.

Nie tylko na świecie i w Europie, ale też w naszym kraju przybywa tzw. magazynów wysokiego składowania. Definicja oraz charakterystyka magazynów, w których zastosowano system wysokiego składowania są najlepszym dowodem na to, jak ogromny postęp nastąpił w przypadku magazynowania towarów. Co to jest magazyn wysokiego składowania? Jakie są zalety magazynu wysokiego składowania? Opis korzyści wynikających z wysokiego składowania wraz z definicją i krótką charakterystyką poniżej.

Magazyn wysokie składowania – definicja

Co to jest magazyn wysokiego składowania? Czym od zwykłych magazynów różni się magazyn wysokiego składowania? Definicja, przynajmniej ta formalna, uznawana przez przepisy BHP właściwie wciąż nie istnieje, choć wysokie składowanie staje się coraz powszechniejsze. Za to, już jakiś czas temu zostały określone kryteria, jakie musi spełnić magazyn, aby został uznany za magazyn wysokiego składowania. Najważniejszym jest oczywiście wysokość – magazyn wysokiego składowania nazywany również wysokoregałowym to hala, która ma powyżej 7,2 m wysokości. Co poza tym?

Magazyn wysokiego składowania – opis

Co prawda, po dziś dzień nie ma oficjalnej definicji magazynu wysokiego składowania, niemniej można przytoczyć krótką charakterystykę magazynu wysokiego składowania. Opis takich magazynów brzmi mniej więcej tak: magazyny wysokiego składowania to magazyny wyróżniające się znacznie większą powierzchnią, a co za tym idzie efektywnością wynikającą z możliwości lepszego wykorzystania kubatury obiektu. W większości przypadków hale przeznaczone do wysokiego składowania są jednokondygnacyjne i zbudowane z lekkich materiałów. Co ciekawe, ich konstrukcja zwykle opiera się bezpośrednio na wysokich regałach. A jakie są zalety magazynów wysokiego składowania?

Wysokie składowanie – zalety

Wysokie składowanie niesie za sobą wiele korzyści. Pośród zalet magazynów wysokiego składowania należy wymienić: obniżenie kosztów składowania towarów, możliwość magazynowania dowolnych towarów – również tych niewymiarowych, ponadgabarytowych, sposobność dostosowania systemu wyposażenia, w tym rozmieszczenie regałów w taki sposób, aby stworzyć jak najbardziej ergonomiczną przestrzeń, efektywniejsze wykorzystanie powierzchni hali magazynowej, doskonałe zoptymalizowanie procesów magazynowych, najwyższa jakość kontroli i nadzoru nad pracami, a także bezpieczeństwo pracy.