Co to jest spedycja?

Sprawne działanie gospodarki danego kraju na poziomie ogólnokrajowym to przede wszystkim zasługa sprawnie działającej logistyki firm oraz firm spedycyjnych. Szczególnie ta druga jest w ostatnim czasie omawiania. Na czym polega usługa spedycji? Czy definicja spedycji to to samo, co definicja logistyki? Jak w praktyce wygląda spedycja towarów? Jakimi cechami powinien odznaczać się doświadczony spedytor na polskim rynku pracy?

Definicja spedycji

Spedycja jest działem logistyki, która zajmuje się przede wszystkim organizacją konkretnych transportów – mogą być to transporty przedmiotów, ale również ludzi. Definicja spedycji podkreśla, że spedytor, poza odpowiedzialnością za charakter i sposób transportu powinien również płynnie poruszać się w zagadnieniach prawnych związanych ze spedycją na danym terenie (kraju, UE). Działania spedycyjne są niezwykle ważne z punktu widzenia działania przedsiębiorstw czy przemysłu. Dzięki sprawnym transportom surowców czy towarów możliwe jest zachowanie płynności działania firm, ale też łańcucha dostaw, kiedy jest on bardziej złożony niż z punktu A do B. Spedytor ma za zadanie zapewnić transport szybki, bezpieczny i skuteczny, ale też opłacalny cenowo.
Co ważne i ciekawe, definicja spedycji jest często stosowana zamiennie z definicją logistyki. To spory błąd! Każdy doświadczony spedytor i logistyk wiedzą, że oba przedsięwzięcia różnią się od siebie. W przypadku logistyki jej zakres działań jest znacznie szerszy i jednocześnie bardziej teoretyczny – logistyka to ogół działań związanych z przemieszczaniem: towarów, ale również osób, jak również informacji, które mają trafić z miejsca A do miejsca B. Istotne jest to, że działania logistyczne mogą i powinny wspierać działania konkretnych firm. Logistyka na etapie planowania dzieli się na kilka ważnych etapów, i jeśli sam logistyk nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania związane z danym towarem oznacza to, że proces jest nieprawidłowy. Warto również wiedzieć, że logistyka dzieli się na kilka typów, w tym logistykę mediów, logistykę produkcji, e-logistykę.

Na czym polega usługa spedycji?

Spedytor na danym stanowisku (np. w firmie spedytorskiej) zajmuje się szeregiem działań takich jak przyjmowanie zleceń na przewóz towarów, dogadywanie i podpisywanie umów z klientami, kompletowanie dokumentów niezbędnych do danego transportu. Zastanawiając się, na czym polega usługa spedycji warto również wspomnieć o wypełnianiu listów przewozowych, znajdowanie i dopasowanie środka transportu dla konkretnego ładunku, i finalnie: nadawanie towaru. Niezwykle ważnym zagadnieniem jest ubezpieczanie przewożonego transportu! Szukając odpowiedzi na czym polega usługa spedycji warto zaznaczyć, że spedytorzy zatrudnieni w firmach spedytorskich objęci są specjalnymi ubezpieczeniami OC, które pozwalają na ochronę w przypadku błędu w pracy.

Spedycja towarów

Spedycja towarów to niezwykle szerokie i pojemne pojęcie, pod którym może skrywać się spedycja krajowa, spedycja na terenie państw UE, spedycja lotnicza, spedycja odbywająca się na rzekach śródlądowych. W zależności od konkretnej branży spedytor musi nie tylko posiadać odpowiednie doświadczenie związane z samą spedycją, ale też wykazywać się refleksem i wiedzą związaną z zagadnieniami prawnymi.
Warto dodać, że spedycja towarów to główna oś działania firm spedycyjnych, jednak mogą one znacząco poszerzać swoją ofertę. Wyspecjalizowane firmy spedycyjne mogą zaoferować nam nie tylko transport danego towaru, ale również jego składowanie czy nawet sprzedaż. Kiedy firma spedycyjna rozszerza zakres swojej działalności mówimy o spedycji mieszanej.

Spedycja materialna i nieodpłatna

W przypadku spedycji materialnej może z niej korzystać każdy uczestnik rynku – dostęp do takiej usługi jest nieograniczony i płatny. Spedycja nieodpłatna znana jest również jako spedycja własna – oznacza to, że do procesu spedycyjnego ma dostęp wyłącznie bezpośredni wytwórca. Nie ma tu ceny sprzedaży, a koszty spedycji wkalkulowane są w koszty działania danej firmy.

0