Czym zajmuje się logistyka zaopatrzenia?

Logistyka zaopatrzenia to niezwykle ważny segment każdego przedsiębiorstwa czy fabryki. Dość powiedzieć, że bez sprawnie działającego działu logistyki zaopatrzenia niemożliwe jest utrzymanie płynności działania przedsiębiorstwa. Definicja logistyki zaopatrzenia mówi przede wszystkim o systemie logistycznym, w którego centrum zainteresowania znajdują się konkretne towary, takie jak surowce, materiały eksploatacyjne i pomocnicze. Miejscem pokrywania zaopatrzenia w te produkty jest zazwyczaj magazyn zaopatrzeniowy lub też miejsce wykonywania pierwszego etapu produkcji w przedsiębiorstwie. Tyle teorii – czym jest logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie? Czy logistyka zaopatrzenia i produkcji wymaga zatrudniania odpowiednio wykwalifikowanych osób?

Definicja logistyki zaopatrzenia – o czym musimy wiedzieć?

Najważniejszym założeniem logistyki zaopatrzenia jest generowanie zamówień, magazynowanie ich oraz stałe aktualizowanie zapasów. Okazuje się jednak, że definicja logistyki zaopatrzenia oraz jej zagadnienia są znacznie szersze. Jakimi zadaniami zajmuje się logistyk na stanowisku zaopatrzenia? Przede wszystkim jest to rejestrowanie dostawców i poddostawców oraz tworzenie list dostawców alternatywnych. Istotne są finanse – logistyk powinien prowadzić rejestry warunków płatności, kredytów czy terminów dostaw. Niezwykle istotne przy doborze dostawców może okazać się rejestr ocen jakości asortymentu konkretnych dostawców. Logistyk w dziale zaopatrzenia musi również automatycznie generować i wysyłać zamówienia – istotny jest tu czas! Zadaniem logistyka może być również definiowanie różnych terminów dostaw dla konkretnych elementów danego zamówienia. Logistyk przyjmuje towary bezpośrednio na magazyn, może być również odpowiedzialny za ich kontrolowanie i stan jakości. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie zajmuje się również zwrotami towarów do dostawców, np. kiedy nie spełniają one oczekiwań lub posiadają one wady.

Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie – przykłady

Nie ma wątpliwości, że głównym zadaniem logistyki zaopatrzenia i produkcji jest minimalizowanie strat i maksymalizowanie zysków. Dotyczy to przede wszystkim sfery finansowej, jednak dla logistyków tak samo istotny jest czas, jak i sam produkt. Odpowiednia strategia zarządzania zaopatrzeniem pozwala na skrócenie czasu dostaw, jak również na zminimalizowanie strat, zachowanie płynności łańcucha dostaw – to z kolei przekłada się na harmonijną pracę przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że organizacja działów logistyki zaopatrzenia powinno być zorientowane na rynek – wszelkie procesy powinny być tworzone po uwzględnieniu sytuacji na rynku, konkurencji, zasad gospodarowania. Z definicji logistyki zaopatrzenia wiemy, jak istotne jest zwiększanie efektywności – logistyk powinien być zorientowany również na maksymalne obniżenie kosztów ponoszonych przez firmę.

Logistyka zaopatrzenia i produkcji – skuteczna pomoc w systemach informatycznych

Szukając sposobów na usprawnienie procesów logistycznych oraz na poprawienie logistyki zaopatrzenia i produkcji przedsiębiorcy stawiają na informatyzację i zastosowanie skomplikowanych systemów informatycznych. Od wielu lat są one stosowane już nie tylko jako pomoc, ale główne narzędzie pracy, pozwalając logistykom na lepsze zarządzanie i kontrolowanie stanów magazynowych. Logistyka zaopatrzenia w przedsiębiorstwie dzisiaj to skomplikowane procesy zachodzące pomiędzy firmą a dostawcami, ale też pracownikami wewnątrz przedsiębiorstwa – poprzez zastosowanie systemów informatycznych możliwe jest ulepszenie komunikacji pomiędzy działami i usprawnienie przebiegu informacji. Dodatkowo systemy informatyczne pozwolą również na lepsze zarządzanie zasobami magazynowymi i określanie potrzeb. Dzięki systemom dedykowanym dla logistów zmniejsza się ryzyko popełniania błędów, co niewątpliwie wpływa na poprawienie wydajności całych działów.

0