Funkcje magazynu w logistyce

Magazyny pełnią kluczową rolę w łańcuchu dostaw, pozwalając nie tylko na utrzymanie ruchu w transporcie, ale też na tworzenie planowanych przestojów czy magazynowanie surowców i produktów oczekujących na zakup. Funkcje magazynu to jedno z podstawowych zagadnień logistyki – zadania magazynu w systemie logistycznym określa kierownik danego magazynu. Kto pracuje na magazynie? Jakie funkcje magazynów w logistyce przedsiębiorstwa wyróżniamy? Dlaczego magazyny są tak istotne z punktu widzenia logistyki?

Funkcje magazynu – co musimy wiedzieć?

Funkcje magazynu określa sposób zarządzania nim i tryb pracy – dlatego tak istotne jest określenie zadania magazynu w systemie logistycznym. Magazyny to jednostki organizacyjno-funkcyjne, służące do przechowywania zapasów i zarządzania nimi poprzez wyspecjalizowaną grupę ludzi. Warto wiedzieć, że magazyny budowane są często przy węzłach komunikacyjnych, blisko lotnisk czy dużych pętli kolejowych. Takie umiejscowienie sprawia, że znacznie poprawia się logistyka przewożenia danych towarów i możliwe jest przyspieszenie procesów dostawczych. Współcześnie nowoczesne magazyny to zmechanizowane przestrzenie zarządzane przez grupy specjalistów, którzy nierzadko posiłkują się systemami informatycznymi dla zoptymalizowania swojej pracy.

Jakie magazyny wyróżniamy?

Zasadniczo możemy rozróżnić magazyny firmowe (czyli należące do danej jednostki i wykorzystywane do własnych celów), jak i magazyny zewnętrzne, którymi zarządzają odrębne firmy i które mogą udostępniać miejsce magazynowe odpłatnie. Wśród bardziej precyzyjnych podziałów wymienia się ten mówiący o podziale magazynów przez wzgląd na warunki przechowywania towarów (inne dla produktów sypkich, inne dla cieczy czy materiałów sztukowych). Magazyny możemy podzielić również przez wzgląd na ich budowlę – mogą to być otwarte place do składowania, zadaszenia czy też zamknięte hale.
Do najważniejszych funkcji magazynów w logistyce przedsiębiorstwa zalicza się bezpieczne składowanie towarów przez określony czas oraz wszelkie procesy organizacyjne związane z obrotem danym towarem – może być to nadzorowanie ich przyjęcia, zaplanowanie procesu składowania czy też komplementacja towarów do dalszej wysyłki. Osoby odpowiedzialne za prawidłową pracę magazynu muszą dokładnie znać miejsce położenia konkretnego towaru, jego ilość lub wagę, przeznaczenie i termin, kiedy ma on „wyjść” z magazynu. Funkcje magazynu to również zabezpieczenie towaru przed zmiennymi warunkami klimatycznymi (np. wilgocią) czy też przed potencjalną kradzieżą.

Zadania magazynu w systemie logistycznym

Okazuje się, że funkcje magazynu to nie tylko składowanie i dbanie o bezpieczeństwo stanów magazynowych. Zadania magazynu w systemie logistycznym są znacznie bardziej rozbudowane! Dzięki magazynom możliwe jest redukowanie zbędnych kosztów związanych z częstym przewożeniem niewielkiej ilości towaru – magazyn pozwoli na zgromadzenie takiej ilości, aby transport stał się opłacalny. Magazyny mają za zadanie zachowanie ciągłości dostaw – poprzez stany magazynowe możliwe jest zagwarantowanie dostępności surowca, jak i materiałów niezbędnych do jego opakowania.

Funkcje magazynów w logistyce przedsiębiorstwa

Magazyny w systemach przedsiębiorstw pełnią kluczową rolę – ich odpowiednie zarządzanie wpłynie na poprawę finansową firmy i pozwoli na tworzenie kolejnych inwestycji. Źle zarządzany magazyn przyniesie straty nie tylko finansowe, ale również wizerunkowe. Funkcje magazynów w logistyce przedsiębiorstwa określa kierownik magazynu, kierujący praca swoich podwładnych i codziennie wyznacza im zadania do wykonania. Współcześnie coraz częściej magazyny są informatyzowane – pozwala to nie tylko na lepsze zarządzanie przestrzenią i określanie stanów magazynowych, ale też znacząco ułatwia procesy takie jak inwentaryzacja. Dodatkowo magazyny powinny być wyposażone w szereg narzędzi i elementów takich jak systemy wysokiego składowania, wózki widłowe, podnośniki.