Jak usprawnić pracę na magazynie?

Sprawnie działający magazyn pozwala na zachowanie prawidłowości działania łańcucha dostaw, ale też wpływa na harmonijne działanie firm i przedsiębiorstw. Szukając sposobów na poprawę pracy magazynu warto myśleć globalnie – nie tylko o powierzchniach i technologiach, ale również o samych pracownikach. Dzięki zmianom możliwe będzie osiągnięcie maksimum wydajności, zwiększenie przychodów firmy oraz zadowolenia naszych klientów czy osób zatrudnionych przez nas. Jak wprowadzać usprawnienia magazynowe i zmiany? Jak usprawnić pracę na magazynie?

Poprawa pracy magazynu – wyzwania dla zarządców i magazynierów

Chcąc znacząco wpłynąć na poprawę pracy magazynu i wprowadzić usprawnienia magazynowe warto wykorzystać technologie i rozwiązania stosowane od lat i łączyć je z innowacjami stosowanymi na świecie. Innowacje w magazynach to jednak nie tylko poprawa warunków pracy oraz stawianie na technologię – to również procesy mające na celu stałe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników. Warto dopasować pracę magazynierów do wielkości i ilości zamówień. Jeśli zamówień jest względnie mało mogą oni zajmować się różnymi etapami pracy magazynu. Duża ilość codziennych operacji może wymagać od logistyków oddelegowanie konkretnych osób do konkretnych zadań i przypisanie zadania do danego pracownika. Co poza tym? Jak usprawnić pracę na magazynie?

Usprawnienia w magazynie – co wybrać?

Usprawnienia magazynowe możemy zasadniczo podzielić na kilka rodzajów: usprawnienia w magazynie informatyczne, usprawnienia w środowisku pracy, jak również usprawnienia dla samych pracowników. Usprawnienia w magazynie w związku ze środowiskiem pracy to przede wszystkim wysoka automatyzacja – magazyny wyposażone w liczne taśmociągi, ale również wózki widłowe i paletowe, podnośniki czy czytniki kodów kreskowych znacząco poprawią komfort pracy i pozwolą na optymalizację codziennych zadań. Poprzez zastosowanie zaawansowanych technologicznie sprzętów możliwe jest też ułatwienie pracy samym pracownikom, którzy będą mniej narażeni na przeciążenia fizyczne.
Niezwykle ważnym zagadnieniem może być również poprawa przestrzeni magazynowej, jej lepsze zarządzanie, zaprojektowanie przestrzeni w taki sposób, aby codzienne zadania móc wykonywać szybciej i sprawniej. Poprawa układu magazynowego wpłynie również na łatwość w przemieszczaniu się – to szczególnie ważne w przypadku przestrzeni, gdzie wykorzystywane są wózki widłowe czy paletowe. Lepsze zarządzanie przestrzenią to znacząca poprawa pracy magazynu!

Usprawnienia magazynowe – co proponują specjaliści?

Usprawnienia magazynowe powinny być dopasowywane przede wszystkim do wielkości samego magazynu, ale również do ilości podejmowanych zadań dziennie oraz ilości pracowników. Duże magazyny, współpracujące z licznymi firmami zewnętrznymi, chętnie wykorzystują usprawnienia w magazynie w formie dedykowanych systemów informatycznych. Takie systemy pozwalają na uporządkowanie łańcucha dostaw, ale również monitorowanie konkretnych parametrów względem produktu, dostawcy, klienta. Dzięki systemom informatycznym możliwe jest również stałe regulowanie łańcucha dostaw, lepsze panowanie nad stanami magazynowymi.

0