Jakie są rodzaje inwentaryzacji?

Inwentaryzacja to jedyny, skuteczny sposób na sprawdzenie stanów magazynowych – jest to proces przeprowadzany w konkretnych odstępach czasu na magazynach, ale również w sklepach, urzędach, firmach. Jakie są rodzaje inwentaryzacji? Czy konkretne rodzaje inwentaryzacji wymagają stosowania danych procedur? Czy inwentaryzacja i jej rodzaje wymagają zamknięcia czy czasowego spowolnienia pracy magazynu?

Czym jest inwentaryzacja i jakie są rodzaje inwentaryzacji?

Inwentaryzacja to nic innego jak szereg procesów, których celem jest policzenie środków trwałych i obrotowych obecnych w magazynie czy w firmie. Na tej podstawie tych informacji możliwe jest zestawienie ich z danymi widniejącymi w księgach ewidencyjnych. Porównanie danych pozwala na określenie strat w danym okresie czasu, ale również na uzyskanie informacji, gdzie przechowywane są dane środki. Czy wiesz, że istnieje kilka rodzajów inwentaryzacji? Jakie są rodzaje inwentaryzacji i sposoby jej przeprowadzania? Wybór rodzaju inwentaryzacji wynika z dwóch czynników: czasu oraz metody. Do procesu inwentaryzacji należy się odpowiednio przygotować, tak samo jak przygotowani na to powinni być pracownicy magazynu. Czy inwentaryzacja i jej rodzaje mają wpływ na działanie magazynu?

Inwentaryzacja i jej rodzaje

Jedną z najczęściej stosowanych w kraju jest inwentaryzacja roczna – jest ona przeprowadzana raz w roku, najczęściej pod koniec roku kalendarzowego. Inwentaryzacja roczna jest niezwykle czasochłonna (co oczywiście wynika również z wielkości magazynu) i angażuje siły wszystkich zatrudnionych. Często zdarza się, że przy dużych magazynach zatrudniane są również osoby z zewnątrz do pomocy. Wymieniając rodzaje inwentaryzacji i sposób przeprowadzania warto wspomnieć, że inwentaryzacja roczna często wymaga wstrzymania prac magazynu na kilka dni!
Wymieniając rodzaje inwentaryzacji należy wspomnieć o inwentaryzacji częściowej. Jest to typ inwentaryzacji, która przeprowadzana jest w ściśle określonych ramach czasowych i obejmuje ona wyłącznie wybrany obszar zasobów. Inwentaryzacja częściowa ma wiele zalet – nie zajmuje tak wiele czasu, a dodatkowo nie ma potrzeby delegowania dużej ilości osób do jej wykonania. Inwentaryzacja taka nie wpływa w dużym stopniu na pracę magazynu, nie zakłóca go. Jest to rodzaj inwentaryzacji względnie najprostszej do wykonania, a dodatkowo pozwala ona na zapobieganie wyczerpywania się określonych zapasów.

Rodzaje inwentaryzacji i sposób przeprowadzania – inwentaryzacja stała

Zastanawiając się nad rodzajami inwentaryzacji i sposobami przeprowadzania nie sposób ominąć inwentaryzację stałą – przeprowadzaną w sposób ciągły. Inwentaryzacja tego typu to nic innego, jak stałe monitorowanie konkretnych lub wszystkich zasobów znajdujących się w magazynie. W praktyce oznacza to, że każdy produkt jest odnotowywany i wpisywany do ewidencji w momencie, kiedy wjeżdża na magazyn. Inwentaryzacja tego typu to złożone, logistyczne wyzwanie, nierzadko wymagające zastosowania wysokiej jakości systemów informatycznych. Z drugiej strony jest to dzisiaj jedno z najlepszych rozwiązań – wybierając inwentaryzację i jej rodzaje do dużych magazynów warto wybrać właśnie ten system, gdyż daje on stale aktualizowane informacje.

0