Kto odpowiada za zabezpieczenie ładunku?

Przewożenie ładunku z miejsca A do miejsca B to skomplikowana operacja logistyczna, wymagająca nie tylko wiedzy o samym ładunku, ale również konieczności znalezienia odpowiedniej formy transportu czy zabezpieczenia towaru do transportu. Logistycy i spedytorzy wyczuleni są na kwestie związane z bezpieczeństwem przewożonego towaru, bez względu na to, jaką formą jest on transportowany i co jest samym towarem. Jak wygląda zabezpieczenie towaru do transportu? Czy załadunek towaru to kwestie podlegające pod konkretne osoby? Jaka jest odpowiedzialność kierowcy za przewożony towar?

Zabezpieczenie towaru do transportu

Zanim odpowiedny sobie na pytanie kto odpowiada za załadunek towaru i zabezpieczenie towaru do transportu musimy wiedzieć, że czynności ładunkowe to nie tylko załadunek, ale również zabezpieczenie towaru, rozładunek oraz opcjonalne przeładunki w trasie. Nie bez znaczenia jest również rozmieszczenie załadunku wewnątrz samochodu transportowego czy w innych środkach transportu. Bardzo ważne jest to, aby zarówno nadawca, odbiorca, jak i realizator transportu byli świadomi, kto odpowiada za zabezpieczenie towaru do transportu.

Załadunek towaru – obowiązki

Kwestie związane z bezpieczeństwem przewożonych towarów i usług transportowych świadczonych na terenie Polski reguluje prawo przewozowe. Wskazuje ono, że jest nie zostało określone w umowie inaczej, czynności ładunkowe należą odpowiednio: najpierw do nadawcy, kolejno do odbiorcy. W zdecydowanej większości przypadków załadunku dokonuje sam nadawca, który zazwyczaj ma do tego odpowiednią infrastrukturę i niezbędny sprzęt. Podczas sporządzania umowy transportowej niezwykle ważne jest określenie, kto i w jakiej sytuacji odpowiedzialny będzie za uszkodzenie towaru. Taki zapis pozwoli na uniknięcie nieporozumień oraz szybsze uzyskanie odszkodowania.

Odpowiedzialność kierowcy za przewożony towar

Patrząc na przepisy można odnieść mylne wrażenie, że przewoźnik nie bierze żadnej odpowiedzialności za przewożony towar – to spore niedopowiedzenie! Prawo stanowi, że przewoźnik, jako podmiot profesjonalnie zajmujący się i oferujący transport powinien nie tylko przyglądać się czynnościom załadunku i rozładunku, ale też działać w ramach swoich uprawnień i wykorzystywać swoją wiedzę i doświadczenie do tego, aby towar został odpowiednio zabezpieczony, zarówno podczas załadunku towaru, jak i rozładunku. Wprost mówiąc: kwalifikacje przewoźnika powinny być wykorzystane do lepszego wykonania danej usługi transportowej. Na przewoźniku spoczywa zadanie ułatwienia czynności załadunkowych, aby cała usługa transportowa przebiegała w sposób satysfakcjonujący dla obu stron. Odpowiedzialność kierowcy za przewożony towar jest więc określona!

Jak wygląda kwestia załadunku?

Co ciekawe: prawo przewozowe nie wskazuje jasno osoby odpowiedzialnej za odpowiednie i bezpieczne rozmieszczenie towarów wewnątrz pojazdu. W tej kwestii przyjmuje się, że rozmieszczenie towarów jest związane z jego załadunkiem, więc większa odpowiedzialność leży na nadawcy (chyba, że w umowie transportowej jasno wskazana jest osoba odpowiedzialna za rozmieszczenie). Tu również należy powiedzieć, że odpowiedzialność kierowcy za przewożony towar jest umowna – przewoźnik ma uczynić wszystko co w jego mocy, aby towar w stanie nienaruszonym dotarł do odbiorcy.
W jaki sposób możliwe jest zabezpieczenie towaru podczas przewozu? Przede wszystkim pomagają w tym liny i taśmy, ale również pasy czy siatki, pozwalające na utrzymanie paczek czy palet w jednym miejscu. Możliwe jest również używanie listew czy belek, które pozwolą na separowanie ładunków od siebie. Kiedy transportowany jest towar sypki niezwykle ważne jest zabezpieczenie go w jak najlepszy sposób. W przypadku wywrotek są to specjalistyczne plandeki, które minimalizują straty produktów sypkich w czasie transportu.