Magazyn konsygnacyjny – co to jest?

Wśród wielu rodzajów magazynów funkcjonujących w Polsce jednym z ciekawszych jest magazyn konsygnacyjny. Z roku na rok tzw. składy konsygnacyjne zyskują na popularności. Dzięki nim nie ma potrzeby planowania dużych dostaw towarów, a jedynie korzystanie z dostępnych zasobów. Takie działanie pozwala na lepsze dysponowanie budżetem firmy, bez ryzyka kupowania produktów na zapas i mrożenia kapitału. Warto więc dowiedzieć się więcej na temat magazynu konsygnacyjnego. Co to jest? Czy magazyn konsygnacyjny może być wykorzystywany przez wszystkich dostawców i odbiorców? Jak wygląda praca magazynu konsygnacyjnego w praktyce?

Co to jest magazyn konsygnacyjny?

Magazyn konsygnacyjny, który nazywany jest również magazynem depozytowym lub składem konsygnacyjnym to obiekt należący do określonego podmiotu, w którym przechowywane są towary dostarczane przez jednego lub większą ilość dostawców. Cechą charakterystyczną magazynów konsygnacyjnych jest to, że składowane w nich towary stają się własnością nabywcy dopiero wtedy, kiedy zostaną one pobrane z magazynu konsygnacyjnego. Co to oznacza?

Magazyn konsygnacyjny w praktyce

W praktyce może to wyglądać w taki sposób, że magazyn konsygnacyjny prowadzony jest przez firmy produkcyjne, ale też nabywające różnorodne surowce, półfabrykaty, elementy niezbędne do procesów technologicznych. Skład konsygnacyjny może więc przyjąć wszelkie dobra, które są sprowadzane od zagranicznych firm. Co istotne, znajdujący się w magazynie konsygnacyjnym towar nadal należy do jego dostawcy – dopiero w momencie zapotrzebowania na konkretne produkty i wywiezienie ich z magazynu, towar staje się własnością kupującego. Wobec tego, magazyn konsygnacyjny znajduje zastosowanie przede wszystkim w handlu międzynarodowym. Dzięki szansie składowania w danym kraju możliwe jest zapewnienie ciągłości produkcji i zminimalizowaniu braków na rynku. Magazyn konsygnacyjny w praktyce pozwala na sięganie po dany surowiec wtedy, kiedy jest on potrzebny.

Skład konsygnacyjny – co odpowiada za jego prawidłowe funkcjonowanie?

Jakie działania należy podjąć, aby skład konsygnacyjny funkcjonował prawidłowo? Podstawą jest zawsze wyodrębnienie osobnej przestrzeni magazynowej – magazyn konsygnacyjny powinien być osobną jednostką, niezależną od innych budynków. Wewnątrz warto dodatkowo podzielić go na strefy, np. przy pomocy ogrodzeń magazynowych. Poza tym, niezwykle ważne, aby skład konsygnacyjny działał zgodnie z prawem, zarówno krajowym, jak i prawem UE. Magazyn konsygnacyjny w praktyce powinien mieć zapewnioną stałą ewidencję towaru: w ewidencji nie może brakować informacji o tym, kiedy produkt został zwieziony do magazynu i kiedy nastąpiło jego pobranie. Poprzez prowadzenie skrupulatnej ewidencji towarów możliwe jest nie tylko określenie miejsca towaru w magazynie, ale i jego ilości, ewentualnych strat. Warto pamiętać także o tym, że produkt musi mieć opisaną podstawę, aby móc obliczyć dla niej podatek. Decydując się na prowadzenie magazynu konsygnacyjnego warto postawić również na profesjonalne systemy informatyczne – wspomogą nas one w procesach prawnych, w zarządzaniu magazynami.