Pikowanie w magazynie – na czym polega?

Pikowanie towaru to pojęcie często używane przez magazynierów, jednak nie znając nomenklatury tej działalności nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, co znaczy pikowanie w magazynie, na czym polega i jaki jest jego cel. Przede wszystkim, musimy wiedzieć, że pikowanie jest jednoznaczne z komisjonowaniem. Na czym polega komisjonowanie? Czym się zajmuje komisjoner?

Czym jest pikowanie towaru w magazynie?

Pikowanie w przestrzeniach magazynowych to nic innego jak „zbieranie”, „kompletacja”. Pikowanie towaru jest w tym wypadku zbieraniem konkretnych przedmiotów i przygotowywaniem ich dla danego klienta. Pikowaniem nazywamy również przygotowywaniem towarów do ich sprawdzenia i wysyłki. W polskich magazynach jest to prosta kalka z języka angielskiego od słowa „Picking” (zbierać”), która doskonale się przyjęła i funkcjonuje jako słowo równoznaczne do „komplementowania”.
Pikowanie towaru byłoby niemożliwe bez wcześniejszych kroków podejmowanych przez magazynierów – mowa tu o komisjonowaniu. Na czym polega komisjonowanie? Najprościej tłumacząc komisjonowanie to rozpakowywanie zbiorczych jednostek ładunkowych i dzielenie ich na opakowania jednostkowe, kolejno zaś zestawienie na jednej palecie opakowań jednostkowych zgodnych z zamówieniem danego klienta.

Na czym polega komisjonowanie?

Wiele osób przygotowujących się do nadzorowania magazynu czy do pracy w nim zastanawia się, na czym polega komisjonowanie? Komisjonowanie tłumaczymy jako proces składający się z kilku etapów: odbioru konkretnych produktów z miejsca składowania, transport tych produktów do miejsca komisjonowania. Kolejno przygotowywane są konkretne ilości towaru, zgodne z zamówieniem. Ostatnim krokiem jest zestawienie na palecie wszystkich zamówionych elementów, zabezpieczenie ich, opisanie i odstawienie palety w miejscu, gdzie czekać będzie na transport. Poprzez optymalizację tych procesów magazyn nie tylko na bieżąco jest w stanie realizować swoje zadania, ale też nie zakłócać działania podmiotów korzystających z jego zaplecza.

Czym się zajmuje komisjoner?

Zastanawiając się, czym się zajmuje komisjoner warto wiedzieć, że strategię komisjonowania można rozgrywać na dwa sposoby. Pierwsza zakłada, że komisjoner jedzie do miejsca składowania towaru i tam dokonuje jego pikowania. Druga to opcja, w której pojedyncze jednostki towaru są dostarczane do miejsca komisjonowania. Odpowiadając na pytanie: czym się zajmuje komisjoner warto mieć na uwadze, że praca komisjonera może przebiegać na kilka sposobów, jednak zawsze będzie to zbieranie konkretnych produktów, aby przygotować je dla wybranego klienta i jego zamówienia.
Praca na stanowisku komisjonera to przede wszystkim zbieranie zamówień na magazynie, sprawdzanie ich zawartości, pakowanie zamówionych towarów i przygotowywanie ich do wysyłki. Komisjonerzy mogą być wspierani przez innych pracowników magazynowych, mogą pracować także przy współpracy z systemami informatycznymi. Dzięki sprawnej pracy komisjonera możliwe jest zachowanie łańcucha dostaw i realne nadzorowanie stanów magazynowych.