Podział magazynów ze względu na przeznaczenie

Nowoczesne magazyny rozsiane są po terenie całej Polski – pełnią one zasadniczą rolę w transporcie i czasowym docieraniu surowców i towarów do konkretnych miejsc. Warto wiedzieć, że magazyny mogą różnić się od siebie – nie tylko wymiarami, ale również przez wzgląd na swoje przeznaczenie. Klasyfikacja magazynów pozwala na ich rozróżnienie oraz wyszczególnienie konkretnych miejsc odpowiednich dla konkretnych branż. Jaki podział magazynów możemy wyróżnić w Polsce? Czy możemy rozróżnić rodzaje magazynów ze względu na przeznaczenie?

Rodzaje magazynów ze względu na ich przeznaczenie

Magazyny to przestrzenie, które pozwalają na przechowywanie nadmiaru surowców – tak zazwyczaj rozumiemy ich funkcję. Patrząc jednak szerszej na przestrzeń magazynową i ujmując ją w z punktu widzenia spedycji i logistyki musimy znacznie rozszerzyć to pojęcie – magazyny pełnią istotną rolę w systemach logistycznych i pozwalają na zapewnienie miejsca przeładunku lub też na zagwarantowanie przestrzeni, kiedy odbiorca nie posiada odpowiedniej ilości miejsca do jego przechowywania. Patrząc na magazyny pod kątem dystrybucji warto dodać, że mogą one pełnić funkcję wysyłkową i dostawczą. Klasyfikacja magazynów jest niezbędna, aby zrozumieć zakres ich funkcjonowania!

Jaki podział magazynów uwzględniamy?

Najprostszy podział magazynów to podział ze względu na ich funkcję. Klasyfikacja magazynów obejmuje magazyny przemysłowe, dystrybucyjne oraz rezerwowe. W przypadku magazynów przemysłowych mowa tu o przestrzeniach do przechowywania produktów z fabryk – dzięki magazynom tego typu możliwe jest zapewnienie ciągłości produkcji i zbytu. Magazyny dystrybucyjne dbają o odpowiedni rozdział towarów oraz ich dystrybucję. W przypadku magazynów rezerwowych mówimy o przestrzeniach służących do przechowywania zasobów przez dłuższy czas. Mogą one być również wykorzystywane w sytuacjach kryzysowych. Warto również wspomnieć o magazynach kontenerowych oraz magazynach celnych, w których zasoby czekają na odbiór.

Klasyfikacja magazynów pod względem konstrukcji

Pisząc o klasyfikacji magazynów warto wspomnieć, że logistyka i spedycja wyróżniają również inne podziały magazynów, które pozwalają na lepsze opracowanie zagadnienia związanego z samymi przestrzeniami do przechowywania. Jednym z powszechniejszych kryteriów jest sama konstrukcja magazynu. Dzisiaj bez trudu wyróżnimy magazyny zamknięte, otwarte oraz półotwarte. Czym się różnią? Jakie są rodzaje magazynów ze względu na przeznaczenie i konstrukcję?
W przypadku magazynów otwartych mówmy tu po prostu o placu bez zadaszenia, na którym mogą być składowane materiały zabezpieczone lub odporne na zmienne warunki atmosferyczne. Magazyny otwarte są dla bezpieczeństwa ogradzane siatkami. Nie ma wątpliwości, że jest to najtańszy w utrzymaniu magazyn. Magazyny półotwarte składają się zazwyczaj z wiaty (lub innego zadaszenia). Mogą mieć one ściany boczne, ale maksymalnie trzy. Istotne jest to, że składowane są w nich tworzywa wymagające stałej wentylacji, które są odporne lub zabezpieczone przed warunkami atmosferycznymi. Dobrym przykładem są tu worki z cementem. Magazyny zamknięte to zabudowane i zadaszone hale magazynowe o określonej powierzchni, najczęściej z wewnętrzną infrastrukturą. Muszą one spełniać określone warunki przechowywania (np. zapewniać daną temperaturę). W przypadku magazynów zamkniętych warto tu również określić kolejny podział, jakim jest składowanie niskie, średnie i wysokie.

Magazyny specjalnego przeznaczenia

Pisząc o rodzajach magazynów ze względu na przeznaczenie nie powinniśmy zapominać o magazynach specjalnego przeznaczenia. Są to magazyny przeznaczone do przechowywania substancji trujących, żrących czy radioaktywnych. Magazyny takie są specjalnie zabudowane, chronione licznymi systemami bezpieczeństwa i zarządzane wielopłaszczyznowo.