Rodzaje magazynów ze względu na funkcje

Różnorodność magazynów sprawia, że konieczne jest nie tylko dobranie odpowiednich elementów ich wyposażenia, ale też obsługi czy logistyki ich działania. Podział magazynów ze względu na funkcje daje jasny ogląd na to, jak mogą funkcjonować takie przestrzenie. Niezwykle istotne jest jednak nie tylko wyszczególnienie ich działania, ale i konstrukcji, która przyczyni się do lepszego funkcjonowania całego przedsiębiorstwa. Jakie rodzaje magazynów ze względu na funkcję i konstrukcję wyróżniamy?

Podział magazynów

Funkcje i rodzaje magazynów są rozróżniane przede wszystkim przez logistyków, warto jednak znać te podziały. Jednym z głównych rodzajów magazynów są magazyny dostawcze, w których składowane są towary, które mają trafić do klienta finalnego. Rodzaje magazynów i ich funkcje wyróżniają również magazyny produkcyjne, gdzie najczęściej przechowywane są surowce i materiały przeznaczone do dalszej obróbki. Podział magazynów uwzględnia magazyny przeładunkowe, w których towar jest składowany przez krótki czas. W Polsce spotyka się również magazyny kontenerowe, w których przewoźnik dostarcza i odbiera kontenery nadawcom i operatorom.
Opisując rodzaje magazynów i ich funkcje nie można zapomnieć też o magazynach rozdzielczych, w których przechowywane są różnorodne materiały i produkty. Najczęściej magazyny takie wynajmowane są przez kilka firm jednocześnie i jest to najem długoterminowy. Funkcje i rodzaje magazynów wyróżniają też magazyny celne, gdzie składowane są przedmioty zza granicy – są one przetrzymywane do czasu przepuszczenia ich przez służby celne.

Rodzaje magazynów i ich funkcje

Rodzaje magazynów i ich funkcje możemy wyszczególnić przez wzgląd na ich konstrukcję – to jedno z najprostszych i najcelniejszych kryteriów. Najtańszymi w eksploatacji są magazyny otwarte, zorganizowane na otwartej przestrzeni. Ten rodzaj magazynu musi być odpowiednio zabezpieczony ogrodzeniami magazynowymi, a także pracownikami ochron, aby nie miały do niego dostępu osoby niepożądane. Takie magazyny mogą istnieć np. przy fabrykach samochodowych. Magazyny półotwarte posiadają ściany, tworzy się je najczęściej na otwartych przestrzeniach. Opisując rodzaje magazynów nie możemy pominąć magazynów zamkniętych, czyli klasycznych hal magazynowych. Są one zadaszone, ogrodzone – najczęściej wybiera się je do przechowywania produktów nietrwałych i podatnych na działanie zmiennych warunków atmosferycznych.

Funkcje i rodzaje magazynów

Czy wiesz, że funkcje i rodzaje magazynów mogą zmieniać się w zależności od nastawienia biznesowego firmy? Jeśli posiadamy magazyn i najmujemy jego powierzchnię warto na bieżąco dopasowywać naszą ofertę od potrzeb rynku i zmieniać przestrzeń magazynową w taki sposób, aby była ona dopasowana do konkretnych potrzeb. Poprzez zakup modułowych ogrodzeń magazynowych, systemów półek i stelaży magazyn może zmieniać się dowolnie! Dzisiaj podział magazynów to niezwykle płynna kwestia – warto pamiętać o tym, że przestrzeń magazynowa może zmieniać się dowolnie i dostosowywać do wymagań danych klientów!