Składowanie towarów w magazynie

Prawidłowe składowanie towarów jest niezbędne do tego, aby zachować łańcuch dostaw. Przestrzenią do składowania są magazyny – są to odpowiednio zarządzanie przestrzenie o określonej funkcji, które mogą być częścią przedsiębiorstw lub też stanowić budynek sam w sobie, zarządzany przez określone osoby oraz oferujący określenie usługi. Co jest składowane w magazynach? Na czym polega prawidłowe składowanie towarów? Czy składowanie w magazynie jest w jakikolwiek sposób regulowane?

Co to jest składowanie?

Aby określić rodzaj i możliwości składowania konkretnych towarów konieczne jest odpowiedzenie na pytanie: co to jest składowanie? Składowaniem nazwiemy przechowywanie konkretnych towarów przez określony czas w dedykowanym magazynie. Składowanie w magazynie może być elementem szerszego łańcucha logistycznego (np. kiedy towar musi wyruszyć w dalszą drogę) lub też jest jego zakończeniem. Składowanie wiąże się bezpośrednio z utrzymaniem ruchu zaopatrzenia – magazyny pozwalają na płynną pracę konkretnych branż i na dostarczanie surowców wtedy, kiedy są one potrzebne. Warto dodać, że wyróżniamy również magazyny celne, gdzie przechowywane są towary zza granicy lub też magazyny konsygnacyjne.

Magazyn – miejsce składowania

Aby składowanie towarów było możliwe konieczne jest odpowiednie przygotowanie przestrzeni magazynowej. Tworząc magazyn przedsiębiorca czy inwestor wie, jaki rodzaj magazynu chce oferować. Rodzaj magazynu warunkuje jego wyposażenie oraz zatrudnienie konkretnych pracowników. W klasycznych magazynach wysokiego składowania konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego systemu regałów i półek, ale również elementów mechanicznych, pozwalających na bezpieczne ściąganie czy wkładanie towarów na konkretne miejsca. Pomocne są klasyczne wózki widłowe, wózki wysokiego składowania, suwnice. Aby przyjmowanie towarów następowało bez problemów magazyny powinny mieć wytyczone ścieżki transportowe. Współcześnie coraz większa ilość magazynów jest zaopatrzona również w wydajne systemy informatyczne.

Składowanie towarów w konkretnym miejscu to nie przypadek!

Wiedząc już co to jest składowanie warto mieć na uwadze, że towary trafiające do magazynów nie są składowane w sposób przypadkowy. Każda dostawa do magazynu jest dokładnie opisywana, a każdy towar ma wcześniej określone miejsce. Poprzez odpowiednie zarządzanie przestrzenią magazynową i np. przypisywaniem danych towarów na konkretne miejsca znacząco ułatwiamy pracę magazynierom i przyspieszamy procesy logistyczne!

Składowanie towarów przez wzgląd na ich trwałość i rodzaj

Niezwykle ważnym aspektem związanych ze składowaniem towarów jest dostosowanie rodzaju magazynu to konkretnego tworzywa i tego, czy wymaga ono odpowiednich warunków przechowywania. Warto prześledzić to na podstawie typów konstrukcji magazynów. Magazyny otwarte (czyli na wolnym powietrzu) nie posiadają zadaszenia, są jedynie ogrodzone siatkami, aby niemożliwa była kradzież. Takie magazynowanie jest najtańsze, ale też nie każdy towar nadaje się do takich magazynów. W przypadku magazynów półotwartych mówimy o konstrukcji z dach i maksimum trzema ścianami. Taka konstrukcja pozwoli na przechowywanie przedmiotów wymagających stałej wentylacji, ale ochrony przed wilgocią.

Jak poprawić jakość składowania w magazynach?

Na jakość składowania w magazynie ma wpływ wiele czynników – podstawą jest sprawne i prawidłowe zarządzanie przestrzenią magazynową, ale i pracą osób zatrudnionych w magazynach. Aby praca mogła przebiegać bez zakłóceń pracownicy powinni być nie tylko odpowiednio wyszkoleni, ale też dysponować narzędziami i urządzeniami, które pozwalają na efektywniejszą pracę. Na jakość składowania wpływają również stosowane unowocześnienia i innowacje – najlepszym przykładem są tu systemy informatyczne, które pozwalają na lepsze zarządzanie przestrzenią i towarami.