Wyposażenie magazynów

Każda firma, która zajmuje się produkcją, dystrybucją czy też spedycją nie byłaby w stanie funkcjonować bez magazynów, czyli hal służących składowaniu towarów. Odpowiednie magazyny przekładają się na szybkość oraz efektywność procesu logistycznego. Przez „odpowiednie” należy tu rozumieć właściwie dostosowane pod względem wielkości (wystarczająco duże), ale też funkcjonalne.

O funkcjonalności decyduje natomiast wyposażenie magazynów. Co istotne, wyposażenie magazynowe powinno być uzależnione od kilku istotnych czynników. Co to jest i na czym polega techniczne wyposażenie magazynu? Jakie elementy składają się na magazyn i jego wyposażenie?

Magazyn i jego wyposażenie

Jak już zostało wspomniane we wstępie, magazyn i jego wyposażenie mają istotny wpływ na cały proces logistyczny w branży produkcyjnej, dystrybucyjnej i spedycyjnej. Kluczowe kwestie to bez wątpienia powierzchnia, a także techniczne wyposażenie magazynu. Szczególnie wyposażenie magazynów budzi wiele wątpliwości. Jak bowiem zaaranżować magazyn, aby był on możliwie jak najbardziej ergonomiczny? Jakie wyposażenie magazynowe pozwoli składować jak najwięcej towarów, a jednocześnie zapewni do nich łatwy dostęp? Otóż, rozważając poszczególne systemy wyposażenia magazynów na pewno warto kierować się takimi aspektami, jak: metraż magazynu, jego podstawowe funkcje i rodzaj magazynowanych w nim towarów, stosowane jednostki ładunkowe oraz techniki rotacji towarów.

Techniczne wyposażenie magazynu

Na techniczne wyposażenie magazynu przede wszystkim składają się środki składowania, czyli regały magazynowe oraz środki transportu – wózki jezdniowe. Skupmy się jednak na tych pierwszych. Wybór odpowiednich regałów magazynowych będących podstawowym wyposażeniem magazynów, niezależnie od składowanych w nim towarów, może okazać się kluczowy. Niewłaściwie dopasowane do metrażu magazynu, rodzaju magazynowanych towarów, jednostek ładunkowych i sposobów rotacji, zamiast poprawić ergonomię, jedynie ją zakłócą przez co cały proces logistyczno-spedycyjny zostanie zaburzony – straci na szybkości i efektywności. Wobec tego, należy dokładnie zapoznać się z ofertą firm oferujących wyposażenie magazynowe i zastanowić, który rodzaj regałów magazynowych będzie najlepszy do konkretnej przestrzeni.

Wyposażenie magazynowe

Techniczne wyposażenie magazynu to przede wszystkim regały magazynowe służące składowaniu najrozmaitszych towarów. Biorąc pod uwagę wymienione powyżej czynniki, wybierać możemy spośród: standardowych regałów półkowych, bardzo popularnych obecnie regałów paletowych oraz specjalistycznych regałów wspornikowych. Warto pamiętać, że regały półkowe służą do magazynowania kartonów oraz pojemników przeznaczonych do komplementacji, paletowe – jak sama nazwa wskazuje – towarów umieszczonych na paletach, natomiast wspornikowe – głównie ładunków długich (np. rur).

0