Wyposażenie magazynu zmechanizowanego

Skuteczność działania magazynów – zarówno firmowych, jak i przeładunkowych – w olbrzymiej mierze zależy od stopnia ich wyposażenia, zmechanizowania czy zautomatyzowania. Niezwykle ważne jest wyposażenie magazynu – logistyka jest znacznie prostsza, kiedy pracownicy i spedytorzy mogą korzystać z nowoczesnych rozwiązań technicznych i informatycznych. Niezwykle ważne jest, aby przedsiębiorcy odpowiednio doposażyli magazyn – wyposażenie powinno być dopasowane do konkretnych potrzeb, zarówno biznesowych, jak i zatrudnionych pracowników.

Funkcjonalny magazyn – wyposażenie dopasowane do potrzeb

Funkcjonalny magazyn to przestrzeń, w której przepływ towarów następuje płynnie, w którym składowane elementy są odpowiednio zabezpieczone (zarówno alarmami, jak i odpowiednim ogrodzeniem). Olbrzymi wpływ na jakość funkcjonowania takiej przestrzeni ma wyposażenie magazynu – logistyka znacznie się poprawia, kiedy spedytorzy i pracownicy mają do dyspozycji szereg udogodnień. Niezwykle ważne jest to, jak zaopatrzony jest magazyn – wyposażenie powinno być jednak dopasowane do rodzaju magazynu oraz tego, co jest w nim składowane.
Elementem niezbędnym w magazynach są półki i regały, a coraz częściej również ogrodzenia magazynowe. Nowoczesne systemy modułowe zmieniają całkowicie magazyn – wyposażenie to uważane jest za podstawowe!! Warto pamiętać o tym, aby regały miały możliwość zmiany ustawień półek oraz były wykonane z trwałych elementów, najlepiej malowanych proszkowo. Dzięki zastosowaniu tego patentu regały nie będą podatne na działanie wilgoci i pojawianie się rdzy. Zastanówmy się także, czy mają być to regały stałe, samonośne czy wolnostojące. Do wyboru mamy również regały przesuwne.

Wyposażenie magazynu – logistyka i komunikacja

Olbrzymią wagę podczas projektowania magazynu przykłada się do rodzaju oraz łatwości komunikacji i ciągów komunikacyjnych. Komunikację powinno wspierać wyposażenie magazynu – logistyka jest wtedy znacznie łatwiejsza. Przez komunikację należy rozumieć ciąg dróg transportowych wewnątrz magazynu, ale nie tylko dla wózków widłowych, ale także suwnic, wciągników. Wiele mówi się o odpowiednim rozmieszczeniu samych produktów. Blisko wyjść powinny znajdować się produkty i materiały, które najczęściej magazyn opuszczają (np. surowce, półprodukty).

Wyposażenie magazynu zautomatyzowanego

Nowoczesne magazyny opierają się na pracy zarówno ludzi, jak i systemów informatycznych. Takie magazyny to najczęściej miejsca, gdzie przechowywane są przez krótki czas zmienne elementy. Aby pracownicy mogli szybko je znaleźć konieczne jest wyposażenie magazynu zautomatyzowanego. Dzięki odpowiednim programom komputerowym oraz urządzeniom sterowanym przy ich pomocy możliwe stało się wyposażenie magazynu zautomatyzowanego. Decydując się na wyposażenie magazynu zautomatyzowanego możemy też wybrać urządzenia, które automatycznie pomagać będą w załadunku czy przenoszeniu elementów z miejsca na miejsce. Takimi elementami mogą być suwnice, ale również wózki widłowe, obrotnice, windy.