Organizacja magazynu

Sprawnie zarządzana przestrzeń magazynowa wspiera działanie przedsiębiorstwa oraz podmiotów zewnętrznych, pozwala na utrzymanie lub zwiększanie zysków. Magazyny są dzisiaj jednym z kluczowych elementów łańcucha dostaw, o czym powinni pamiętać nie tylko logistycy, ale również spedytorzy i sami przedsiębiorcy. Organizowanie pracy magazynu wymaga odpowiedniego przygotowania – jak zorganizować magazyn, aby zapewniał nieprzerwany przepływ towarów?

Organizowanie pracy magazynu

Magazyn to przestrzeń wyodrębniona przed przedsiębiorstwo, dedykowana do bezpiecznego magazynowania i przechowywania produktów i zaopatrzona w odpowiednie technologie, aby przepływ towarów był płynny. Organizowanie pracy magazynu wymaga nie tylko doświadczenia ze strony kadry zarządzającej, ale również odpowiedzialnych pracowników.
Jakie są zasady funkcjonowania magazynu? Podstawą jest oczywiście zapewnienie odpowiedniej obsługi klientom i bezpieczeństwa przechowywanych towarów. Istotne jest również jak największe zoptymalizowanie podejmowanych na terenie magazynu działań oraz odciążenie personelu, przy jednoczesnym zapewnieniu zatrudnionym osobom bezpieczeństwa. Jedną z istotnych zasad funkcjonowania magazynu jest minimalizowanie kosztów, co wpływa na finalną kondycję przedsiębiorstwa.

Zasady funkcjonowania magazynu

Prawidłowe funkcjonowanie magazynu wymaga współpracy i skoordynowanych działań wielu działów w firmie. W przypadku organizowania pracy magazynu niezbędne są informacje związane z terminami dostaw towarów, charakterystyką techniczną składowanych towarów, ich rozmiarami i wagą. Do płynnego zarządzania niezbędna jest oczywiście także wiedza o samej powierzchni magazynowej, możliwości przepływu towarów w ciągu jednego dnia. Współcześnie pracę ludzi wspierają złożone systemy komputerowe, które podpowiadają, jak zorganizować magazyn sprawniej.
Niezwykle ważnym aspektem pracy magazynu jest rozplanowanie zgromadzonych zapasów w jego wnętrzu. Logistycy wyróżniają przede wszystkim metodę stałych miejsc składowania, która zakłada konkretne, przypisane produkty w danym miejscu. Metoda ta pozwala na ułatwienie pracy zatrudnionym w magazynie, gdyż wiedzą oni gdzie znaleźć konkretny produkt. Przeciwieństwem jest metoda wolnego składowania, która wykorzystuje wolne miejsca i pozwala na efektywne zarządzanie przestrzenią. Wadą jest konieczność wprowadzenia systemu informatycznego, który pozwoli pracownikom orientować się gdzie w danej chwili jest konkretny towar.

Jak zorganizować magazyn?

Aby możliwe było utrzymanie zasad funkcjonowania magazynu niezbędne są nie tylko odpowiednie procedury oraz wewnętrzne wyposażenie. Aby zapewnić bezpieczeństwo mienia (zarówno firmowego, jak i naszych klientów), konieczne jest dbanie o odpowiednie ogrodzenia magazynowe i zabezpieczenia (np. alarmy). Wybierając wysokiej klasy ogrodzenia magazynowe można być pewnym, że mienie nie padnie łupem złodziei. Zastanawiając się jak zorganizować magazyn miejmy na względzie nie tylko strukturę jego działania, ale i fizyczne zabezpieczenia.