Znaczenie magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa

Magazyny są niezwykle istotnymi elementami w łańcuchu dostaw dla praktycznie każdej branży. Magazyn jako ogniwo systemu logistycznego jest niezbędny, aby możliwe było zachowanie procesu dostaw, jego płynności, zaspokajanie potrzeb odbiorców na bieżąco. Zadania magazynów w systemach logistycznych mogą różnić się od siebie w zależności od tego, czy jest to magazyn centralny, czy regionalny. Jakie są więc procesy logistyczne realizowane w magazynach? W jaki sposób zapewnić płynną pracę magazynów? Wyjaśniamy znaczenie magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa!

Magazyn jako ogniwo systemu logistycznego

Ciągle zmieniający się świat i wysokie oczekiwania klientów sprawiają, że również magazyny musiały mocno się zmienić na przestrzeni lat. Początkowo magazyny pełniły podrzędne role, wyłącznie jako miejsca do magazynowania konkretnych produktów. Dzisiaj mamy do czynienia z sytuacją, w której magazyn jako ogniwo systemu logistycznego jest absolutnie niezbędny, a jakiekolwiek problemy w jego funkcjonowaniu odbijają się na całym łańcuchu dostaw. Znaczenie magazynu w systemie logistycznym przedsiębiorstwa jest nie do przecenienia!
Współcześnie magazyn to sprawnie zarządzana przestrzeń, mogąca być częścią danego przedsiębiorstwa lub też samodzielnie działającą jednostką na rzecz innych firm. Procesy logistyczne realizowane w magazynach polegają przede wszystkim na przyjmowaniu towarów, ich składowaniu, wysyłaniu ich w dalszą drogę lub też kierowaniu do finalnego odbiorcy.

Zadania magazynów w systemach logistycznych

Jakie są zadania magazynów w systemach logistycznych? Podstawowym jest oczywiście przyjmowanie towarów – magazyn może być przystosowany do różnego rodzaju towarów lub też skonstruowany w taki sposób, aby przyjmować wyłącznie określone towary. Przyjmowanie towarów wymaga wprowadzenia danej puli do systemu, znalezienie i usystematyzowanie miejsca dla danego towaru. Wiąże się z tym przechowywanie – istotne jest, aby towar był odpowiednio zabezpieczony i aby podczas jego magazynowania nie uległ zniszczeniu czy uszkodzeniu.
Elementem niezbędnym w procesie logistycznym jest również komplementacja towaru – ma to miejsce, kiedy dany magazyn jest jedynie kolejnym punktem w drodze towaru od producenta do odbiorcy. Warto pamiętać, że to tylko niektóre zadania magazynów w systemach logistycznych. Czy wiesz, jakie są procesy logistyczne realizowane w magazynach i kto w nich pracuje?

Procesy logistyczne realizowane w magazynach

Warto wiedzieć, że magazyn jako ogniwo systemu logistycznego wymaga wykwalifikowanych pracowników – od kierownica magazynu, poprzez logistyków, aż po magazynierów. Ich zadaniami są przede wszystkim: weryfikacja dokumentacji, przyjmowanie towarów i kontrola ich jakości, sortowanie towarów, przygotowanie ich do dalszej wysyłki. Logistycy muszą planować przestrzeń magazynową w taki sposób, aby optymalnie wypełnić kubaturę hali – w tym celu stosowane są różne systemy magazynowania (poziome i pionowe). Magazyny to także przestrzenie w dużej mierze zmechanizowane – w codziennej pracy wykorzystywane są suwnice, wózki widłowe, podnośniki.

0