Spedycja a logistyka

Od wielu lat spedycja i logistyka mylone są ze sobą i traktowane jako synonimy – to błąd. Spedycja i logistyka to dwa różne pojęcia, które oznaczają dwa różne zagadnienia. Warto przyjrzeć im się z bliska i dowiedzieć się, czym się różni spedytor od logistyka! Czy możliwa jest spedycja w logistyce?

Spedycja i logistyka – czym są?

Spedycja i logistyka to pojęcia niezwykle szerokie, które często nakładają się na siebie. Warto pamiętać jednak, że logistyka jest bardzo szerokim terminem i można przyjąć, że zajmuje się ona głównie planowaniem. Planowanie w dużej mierze dotyczy transportu, zarówno przedmiotów, jak i ludzi. Zadania logistyczne możemy również podzielić na kilka etapów: planowanie, wdrażanie, realizowanie i kontrolę. Osobnym zagadnieniem jest tu również ocena efektów tego planowania i optymalizacja procesów w celu wyeliminowanie zbędnych kosztów czy opóźnień w czasie dostaw. Logistyka dzieli się na wiele mniejszych kategorii, takich jak np. logistyka produkcji, e-logistyka, ekologistyka. Dzięki logistyce możliwe jest spójne i prawidłowe działanie przedsiębiorstw, minimalizowanie strat i opóźnień w dostawach. Czym różnią się spedycja i logistyka?

Spedycja w logistyce

Czym się różni spedytor od logistyka? Logistyk to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie średnie zawodowe lub wyższe, w zależności od tego, jaką ścieżkę kariery obierze. Logistycy są kształceni w kierunkach związanych z działaniem przedsiębiorstw, ale również w dziedzinach takich jak systemy informatyczne wykorzystywane w logistyce, geografia czy również spedycja. Logistyk, w zależności od tego w jakim przedsiębiorstwie pracuje, odpowiada za kontrolowanie stanów magazynowych, przygotowywanie wysyłek, kontrolę transportu, ale również reklamacje spływające do firmy. Rolą logistyka jest również nadzorowanie i ocena pracy osób mu podwładnych. Wiedząc już jakie zadania wykonuje logistyk warto zastanowić się, czym zajmuje się spedytor.

Czym się różni spedytor od logistyka?

Spedycja jest pojęciem znacznie węższym, jednak wpisującym się również w zakres logistyki – spedycja w logistyce to przede wszystkim organizacja transportu. Doświadczony spedytor, poza obowiązkiem organizowania konkretnego transportu i nadzorowania jego przebiegu musi również być świadomy aspektów prawnych związanych z tym transportem. Niezwykle istotna jest informacja, że spedytorem może być wyłącznie osoba prawna – wynika to z faktu, że spedytorzy przyjmują na siebie olbrzymią odpowiedzialność, również finansową. Współcześnie w Polsce spedytorem określa się często całą firmę, która zajmuje się świadczeniem konkretnych usług spedytorskich. Czym się różni spedytor od logistyka?

Nie ma wątpliwości, że podstawową różnicą w pracy spedytora i logistyka jest zakres działań, ale też ich forma. W przypadku logistyka wiele jego zadań to zadania teoretyczne: planowanie, szacowanie. W przypadku logistyka i jego współpracy ze spedycją mówimy tu przede wszystkim o optymalizacji drogi dostawy, ale też o tworzeniu łańcuchu dostaw, który będzie sprawny i ekonomiczny. Spedytor zajmuje się praktyczną stroną transportu – przyjmuje zlecenia na przewóz danych towarów, organizuje transport, kontaktuje się z klientami i odbiorcami, kompletuje niezbędne dokumenty oraz wystawia listy przewozowe. Spedytor może również nadzorować i kontrolować transport już w jego trakcie, aby uniknąć wszelkich pomyłek czy problemów. Spedycja w logistyce zajmuje niezwykle ważną pozycję – odpowiednie osoby na stanowiskach spedytorskich to klucz do osiągnięcia sukcesu w planowaniu transportu i wysyłek.

Spedytor – niezbędne wykształcenie

Czy aby zostać spedytorem konieczne jest odpowiednie wykształcenie? Zdecydowana większość firm ceni u swoich specjalistów doświadczenie, jednak wielu z nich patrzy również na wykształcenie i wymaga przynajmniej wykształcenia średniego zawodowego uzyskanego w technikach logistycznych. Przyszły spedytor może również wykorzystać różnorodne kierunki studiów, które pozwolą na mu na podwyższanie kwalifikacji, a tym samym: na zdobywanie lepszych stanowisk.

0