Wyposażenie magazynów wysokiego składowania

W tzw. magazynach regałowych kluczową rolę odgrywa system wysokiego składowania, który z jednej strony umożliwia jak najbardziej ergonomiczne składowanie towarów w obrębie obiektu o wysokości przekraczającej 7,2 m, z drugiej podtrzymuje całą konstrukcję. Wobec tego, struktura magazynu wysokiego składowania jest szczególna. Jaką funkcję pełnią tu regały magazynowe wysokiego składowania? Na czym polega system takich regałów? Oto najważniejsze informacje na temat wyposażenia magazynów wysokiego składowania!

System wysokiego składowania

O magazynach oraz zastosowanych w nich systemach wysokiego składowania mówimy wówczas, gdy wysokość obiektu przekracza 7,2 m i aż po sam sufit przestrzeń jest zabudowana specjalistycznymi regałami magazynowymi wysokiego składowania. Co istotne, służą one nie tylko do składowania towarów, ale też nierzadko podtrzymują całą konstrukcję budynku wykonanego z bardzo lekkich materiałów. W związku z tym, struktura magazynu wysokiego składowania jest dość specyficzna.

Struktura magazynu wysokiego składowania

Wyposażenie magazynów wysokiego składowania poza profesjonalnymi urządzeniami i maszynami umożliwiającymi przemieszczanie towarów, obejmuje regały magazynowe wysokiego składowania. Tworzą one charakterystyczny układ – strukturę magazynu wysokiego składowania wypełniającą obiekt od podłogi, aż po sam sufit. Nie dość, że regały są niezwykle wysokie i dźwigają ciężar magazynowanych na nich towarów, często podtrzymują całą konstrukcję hali magazynowej. W związku z tym, zaprojektowanie struktury magazynu wysokiego składowania nie jest łatwe i zawsze należy powierzać je doświadczonemu, wyspecjalizowanemu w tej dziedzinie architektowi. Bardzo ważne, aby w strukturze magazynu wysokiego składowania zostały uwzględnione takie strefy, jak: przyjmowania, załadunku i rozładunku, magazynowania, kompletacji zamówień oraz wysyłek.

Regały magazynowe wysokiego składowania

Podstawowym wyposażeniem magazynów wysokiego składowania, a jednocześnie niezwykle ważnym elementem całej konstrukcji są regały magazynowe wysokiego składowania. Takie regały przyjmują zwykle formę przestrzennych, wielopiętrowych i wielkoprzęsłowych ram, które wspólnie tworzą całą strukturę magazynu wysokiego składowania. Dzięki możliwości połączenia słupków regałów stężeniami pionowymi, poprzecznie osiągają one wysoki stopień sztywności. Pręty stężeń są przymocowane do słupków poprzez śruby lub zespawanie. Jeśli chodzi o kierunek podłużny, ze względu na ergonomię magazynowania towarów, niestety niemożliwym jest zastosowanie właściwych stężeń, ani też pośrednie usztywnienie słupków.

0